Απασχόληση : Πλήρης ή Μερική Περιοχή: ΚΟΡΩΠΙ Περιγραφή Θέσης Προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, Vies, δηλώσεων εισοδήματος κλπ, Έλεγχος παραστατικών, καταχώρηση τιμολογίων εσόδων και εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών, γενικές εργασίες λογιστηρίου. ...

Περισσότερα »