Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση (πρόσκληση) ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους παρακάτω 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους: ■ δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες ή με ...

Περισσότερα »