ΝΟΜΟΣ 4346/215 – ΦΕΚ Α152 – 20-11-2015 Άρθρο 17 Ρυθμίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων 1. Οι υποπεριπτώσεις α ́ και β ́ της περίπτωσης Α ́ της ...

Περισσότερα »