Απασχόληση : Πλήρης ή Μερική

Περιοχή: ΚΟΡΩΠΙ

Περιγραφή Θέσης

 • Προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, Vies, δηλώσεων εισοδήματος κλπ,
 • Έλεγχος παραστατικών, καταχώρηση τιμολογίων εσόδων και εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών, γενικές εργασίες λογιστηρίου.
 • Εργατικά

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος  Τ.Ε.Ι-ΙΕΚ. Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε βιβλία Β ή Γ’ κατηγορίας.
 • Πολύ καλή γνώση του λογιστικού σχεδίου, φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 • Γνώση Λογιστικού προγράμματος EPSILON NET.

 

 • Η επιχείρηση προσφέρει:
  • Αμοιβή βάση προσόντων
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Συνεχή εκπαίδευση

 

 • Αποστολή Βιογραφικών στο info@btax.gr