Family lying under bedspread

Ξεκίνησε η έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η υποβολή της αίτησης Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ για το 2015.
Μαζί με τις δηλώσεις θα γίνουν στο Taxisnet και οι αιτήσεις Α21 για το επίδομα τέκνων και των πολυτεκνικών του ΟΓΑ, από τους γονείς που πληρούν τα κριτήρια
Η πρώτη δόση για το οικογενειακό επίδομα δόθηκε στις 8/4 σε 693.000 δικαιούχους ως προκαταβολή με βάση τα περσινά στοιχεία του Α21 χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.
Τώρα όμως όσοι πήραν την προκαταβολή αλλά και όσοι είναι νέοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση Α21 ώστε να λάβουν τις επόμενες δόσεις αλλά και να μην κληθούν να επιστρέψουν την προκαταβολή που έλαβαν.

Οι δικαιούχοι για φέτος :
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr), αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ

α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι:

α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.
β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet. Σημείωση: Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 και λήγει την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος. – Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα – Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα νέα οικογενειακά επιδόματα δικαιούνται Οι Έλληνες πολίτες Οι ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν ειδικό δελτίο ομογενούς, Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΈ.
δ) Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
ε)Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. στ)Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα (κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ) και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
ζ) Οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α 176).
η) Οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος, ο Αλλογενής, δηλ. ο υπήκοος που είναι κάτοχος δελτίου ομογενούς από τη σύζυγό του, η οποία είναι κάτοχος δελτίου ομογενούς λόγω Ε

λληνικής καταγωγής, για να δικαιωθεί τα επιδόματα θα πρέπει τα τέκνα να έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Ο πολίτης τρίτης χώρας δικαιούται τα επιδόματα, εφόσον την τελευταία δεκαετία διαμένει μόνιμα στη Ελλάδα, είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ και τα τέκνα του έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.